Pomoc při povodních Veltrusy 2013

povodne

Na žádost starosty města Veltrusy jsme byli povoláni k odstraňování následků povodní. Při tomto zásahu se provádělo odčerpávání vody ze zaplavených objektů, zprovoznění přilehlých komunikací, zpevňování břehů, odvoz komunálního odpadu a další činnosti s tím spojené.
Tyto práce zabrali dohromady 18 dní.